VÅR BYGGPROCESS – FRÅN START TILL MÅL6049

1. Första kontakten

Startskottet för vår byggprocess är din idé. Har du redan en färdig ritning? Eller kanske en drömbild skissad på en servett? Oavsett vilket, så är du välkommen att höra av dig till oss. Vi utgår från din idé, ger råd och kommer med förslag på hur din ny-, om- eller tillbyggnad skulle kunna se ut.

2. Dokumentation och offert

När idén har landat i ett konkret förslag, kommer vi överens om hur och vem som ska göra vad. Nordingrå Bygg kan göra allt, från att leverera en stomme till att bygga ett inflyttningsklart hus. Du får självklart en offert, en specifikation av arbete och material samt en beskrivning av hur vi har planerat arbetet.

3. Byggnation

Innan byggstart skriver vi ett avtal med dig som kund. Avtalet styr vilket hus som ska byggas, när det ska byggas, betalningsplan, tidsplan, o.s.v.

4. Uppföljning

Under bygget har vår byggledare löpande kontakt med dig som kund. När huset står klart gör vi en gemensam besiktning. Vi finns också alltid till hands tiden efter att huset står klart, för att hjälpa till med eventuella justeringar